รหัสสินค้า :BUZ50A
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ50A Infineon

Contact us