รหัสสินค้า :BUZ73A
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

BUZ73A Infineon

Contact us