รหัสสินค้า :BUZ73L
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

BUZ73L Infineon

Contact us