รหัสสินค้า :BUZ78
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ78 Infineon

Contact us