รหัสสินค้า :BUZ80A
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ80A Infineon

Contact us