รหัสสินค้า :BUZ90
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ90 Infineon

Contact us