รหัสสินค้า :2B1261-Z
ผู้ผลิต :Renesas Technology
ประเภท : Transistor

2B1261-Z Renesas Technology

Contact us