รหัสสินค้า :C106D
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : SCR

C106D ON Semiconductor

Contact us