รหัสสินค้า :C1278
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C1278 NEC

Contact us