รหัสสินค้า :C1384-Q
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C1384-Q Toshiba

Contact us