รหัสสินค้า :C150PB
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

C150PB Powerex Inc.

Contact us