รหัสสินค้า :C152PA
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

C152PA Powerex Inc.

Contact us