รหัสสินค้า :2DI100D-050C
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI100D-050C Fuji Electric

Contact us