รหัสสินค้า :C1567
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : Transistor

C1567 Hitachi

Contact us