รหัสสินค้า :C1583
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : Transistor

C1583 Mitsubishi

Contact us