รหัสสินค้า :C1583F
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : Transistor

C1583F Mitsubishi

Contact us