รหัสสินค้า :C180C
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

C180C Powerex Inc.

Contact us