รหัสสินค้า :C2073
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

C2073 Fairchild

Contact us