รหัสสินค้า :C2235
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C2235 Toshiba

Contact us