รหัสสินค้า :C2236
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C2236 Toshiba

Contact us