รหัสสินค้า :C2334
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C2334 NEC

Contact us