รหัสสินค้า :C2501
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C2501 Toshiba

Contact us