รหัสสินค้า :C2542
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

C2542 Fuji Electric

Contact us