รหัสสินค้า :C2553
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C2553 Toshiba

Contact us