รหัสสินค้า :C2612
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : Transistor

C2612 Hitachi

Contact us