รหัสสินค้า :C2655
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C2655 Toshiba

Contact us