รหัสสินค้า :C2719
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C2719 NEC

Contact us