รหัสสินค้า :C2749
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C2749 NEC

Contact us