รหัสสินค้า :C2751
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C2751 NEC

Contact us