รหัสสินค้า :C3039
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

C3039 Sanyo

Contact us