รหัสสินค้า :C3074
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3074 Toshiba

Contact us