รหัสสินค้า :C3075
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3075 Toshiba

Contact us