รหัสสินค้า :C3148
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3148 Toshiba

Contact us