รหัสสินค้า :C3149
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

C3149 Sanyo

Contact us