รหัสสินค้า :C3153
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

C3153 Sanyo

Contact us