รหัสสินค้า :C3158
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C3158 NEC

Contact us