รหัสสินค้า :C3159
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C3159 NEC

Contact us