รหัสสินค้า :C3218
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C3218 NEC

Contact us