รหัสสินค้า :C3258
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3258 Toshiba

Contact us