รหัสสินค้า :C3306
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3306 Toshiba

Contact us