รหัสสินค้า :C3310
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3310 Toshiba

Contact us