รหัสสินค้า :2DI150A-120A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI150A-120A Fuji Electric

Contact us