รหัสสินค้า :C3421
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3421 Toshiba

Contact us