รหัสสินค้า :C3423
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C3423 Toshiba

Contact us