รหัสสินค้า :C3459
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

C3459 Sanyo

Contact us