รหัสสินค้า :C3572
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

C3572 NEC

Contact us