รหัสสินค้า :C3680
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

C3680 Sanken Electric

Contact us