รหัสสินค้า :C372
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

C372 Toshiba

Contact us