รหัสสินค้า :C3795
ผู้ผลิต :Panasonic
ประเภท : Transistor

C3795 Panasonic

Contact us