รหัสสินค้า :C3850
ผู้ผลิต :Panasonic
ประเภท : Transistor

C3850 Panasonic

Contact us